โจทย์ 137 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 137 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

จุด 2-2

ดำ 1        ต่อลงปิดลมหายใจขาว

ขาว 2      เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 3        ปิดอาตาริขาวไม่ให้เข้ามาได้อีก

ขาว 4      ทแยงขู่กลับบ้านและเตรียมสกัดจุดดำ

ดำ 5        ต่อลงสร้างห้อง

ขาว 6      ต่อออกเชื่อมหมากกับเพื่อน

ดำ 7        อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

                       

เซกิ (9 วางที่ 2)

ดำ 1        เดินจุด 2-1 เตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 3        อาตาริขาว 2

ขาว 4      สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ดำ 5        ปิดไม่ให้ขาวหนีออกไป

ขาว 6      เชื่อมหมากสร้างเป็นสามจุดเส้นตรง

ดำ 7        จับกินขาว 2 เตรียมหนี

ขาว 8        กระโดดหนึ่งสร้างตาข่ายปิดล้อมดำ

ดำ 9         เดินแทนที่ขาว 2 เชื่อมหมากเพื่อสร้างเซกิรอด