โจทย์ 135 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 135 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

สกัดจุด

ดำ 1        สกัดจุดพร้อมเตรียมขู่ตัดขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 3        ต่อลงสกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

โคะ

ดำ 1        สกัดจุดสร้างห้องพร้อมขู่ตัด

ขาว 2      กดหัวเตรียมอาตาริดำและสร้างห้อง

ดำ 3        ปิดลมหายใจเตรียมกรอกยาพิษ

ขาว 4      อาตาริดำ 1 เปิดโคะเพื่อรอด