โจทย์ 134 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

 

โจทย์ 134 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ขอแค่รอด

ดำ 1        เชื่อมหมากสร้างห้อง

ขาว 2      จับกินดำหนึ่งเม็ดเพื่อต่อเชื่อมหมากเตรียมทำลายห้องดำ

ดำ 3        ปิดสร้างห้องที่สอง

 

โลภมาก

ดำ 1        เชื่อมหมากดำไม่ให้ถูกขาวจับกิน

ขาว 2      อาตาริดำสามเม็ดทำลายห้องดำ

 

 

http://www.alikayainsaat.com/wp/photos-netflix-and-chill/tinder-yuma-az-how-to-pick-up-women-at-the-supermarket/