โจทย์ 134 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 134 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

จุด 1-2

ดำ 1        ปิดลมหายใจขาวและขู่สร้างห้อง

ขาว 2      ต่อลงเพิ่มลมหายใจและไม่ให้ดำสร้างห้อง

ดำ 3        เชื่อมกลับ

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำเดินขยายออก

ดำ 5        สร้างห้องก่อนหนึ่งห้อง

 

คิดง่ายไป (8 วางที่ ขาวสามเหลี่ยม)

ดำ 1        เบียดปิดลมหายใจขาว

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3        เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4      ปิดลมหายใจดำ

ดำ 5        อาตาริดำสามเม็ด

ขาว 6      อาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 7        จับกินขาว

ขาว 8      เดินแทนที่ขาวสามเหลี่ยมสกัดจุดสร้างห้องดำ