โจทย์ 133 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

 

โจทย์ 133 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เสียสละสองเม็ด (5 วางที่ ดำสามเหลี่ยม)

ดำ 1        รักษาแผลตัดด้วยปากเสือพร้อมสร้างห้องไปในตัว

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ดขู่จับกิน

ดำ 3        สร้างห้องอีกห้องเพื่อรอด

ขาว 4     จับกินดำสองเม็ดทำให้ห้องดำเป็นห้องปลอม

ดำ 5        เดินแทนที่ดำสามเหลี่ยมจับกินขาว 4 กลับ

 

โลภมากลาภหาย

ดำ 1        รักษาแผลตัดด้วยปากเสือพร้อมปิดพื้นที่ไปในตัว

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ