โจทย์ 133 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 133 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

รักษาจุดสำคัญ

ดำ 1        เตรียมสร้างสองห้องรอด

ขาว 2     สกัดจุดสร้างห้องดำ

ดำ 3        ปิดพื้นที่ขู่สร้างห้อง

ขาว 4      สกัดจุดสร้างห้องพร้อมตัดดำออกเป็นสองกลุ่ม

ดำ 5        อาตาริขาว 2 และ 4 พร้อมสร้างห้องไปในตัว

 

โดนแย่งจุดสำคัญ

ดำ 1        ปิดพื้นที่ไม่ให้ขาวเดินเข้ามา

ขาว 2      แย่งจุดสำคัญทำลายลักษณะดำ

ดำ 3        ปิดไม่ให้ขาวเดินหนี

ขาว 4      ตัดดำออกเป็นสองกลุ่ม