โจทย์ 131 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 131 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

ตาข่ายฟ้ามีช่องโหว่

ดำ 1         เชื่อมหมากสร้างห้องก่อนหนึ่งห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3         ปิดไม่ให้ดำเชื่อมกับกลุ่มทางด้านซ้าย

ขาว 4      เดินต่อออกเตรียมเชื่อมกับกลุ่มทางด้านขวา

ดำ 5         เดินต่อออกขู่ตัดขาว

ขาว 6      เดินต่อออกไปอีกเตรียมเชื่อมหมาก

ดำ 7         อาตาริขาวสามเม็ด เนื่องจากขาวมีแผลตัดเป็นจุดอ่อนที่ A

 

เข้าข้างตัวเอง

ดำ 1         ปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3         ปิดพื้นที่เพื่อสร้างห้องเพื่อรอด

ขาว 4      ตัดทำให้ห้องของดำเป็นห้องปลอม