โจทย์ 131 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 131 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

กรอกยาพิษ (ดำ 3 วางที่ 1)

ดำ 1         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 3         เดินแทนที่ดำ 1 กรอกยาพิษขาวซ้ำ

 

 

คิดเข้าข้างตัวเอง

ดำ 1         อาตาริขาวหนึ่งเม็ดจากภายนอก

ขาว 2      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน