โจทย์ 130 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 130 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

รักษาจุดอ่อน

ดำ 1         รักษาแผล สร้างห้องจริง

 

รักษาผิดวิธี

ดำ 1         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ดกลับ

ดำ 3         จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      อาตาริดำสองเม็ด ทำให้เป็นห้องปลอม