โจทย์ 13 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 13 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 13 (จุด 1-2)

ดำเดิน 1 เพื่อจะสร้างห้องตรงมุม

ขาว 2 เรียกจับกินดำสองเม็ด

ดำ 3 เดินอาตาริคืน บังคับให้ขาวต้องกินที่ขาว 4

ดำ 5 เดินสร้างสองห้อง

 

กลายเป็นโคะ

ดำ 1 สร้างรูปร่างให้รอดก่อนที่จะสร้างรอดแต่ผิดพลาด

ขาว 2 เรียกจับกินดำสองเม็ด

ดำ 3 เดินอาตาริคืน

ขาว 4 กินดำสองเม็ด

ดำ 5 กินขาวกลับที่ A

ขาว 6 สกัดจุดสร้างห้องและขู่หนีออกไป .

ดำ 7 ปิดไม่ให้ขาวหนี

ขาว 8 เดินสกัดจุดอีกจุดหนึ่งของดำ

ดำ 9 อาตาริเพื่อเปิดโคะ

ขาว 10 กิน ตอนนี้จะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับโคะ