โจทย์ 13 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 13 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 13 (สกัดจุด)

ดำ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เกิด MIAI ฆ่าขาวได้สองทาง ที่ 2 และ 3 (ถ้าขาวปิดที่ 2 ดำ 3 จะทำลายห้องขาวเหลือเพียงห้องเดียว ถ้าขาวเลือกกั้นห้องที่ 3  ดำจะถอยกลับเชื่อมหาพวกที่ 2 แทน )

  

เบียดไม่ได้

ดำเดินเบียดเข้าไปที่  1 วางแผนไว้ว่าจะให้ขาวเป็นห้องปลอมแต่ลืมคิดไปว่าขาวสามารถเดินเรียกจะกินได้เสร็จแล้วค่อยเชื่อมที่ 4 เพื่อทำให้เป็นห้องจริง