โจทย์ 128 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 128 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

เสียน้อยเพื่อมาก

ดำ 1          เดินกางตาข่ายจับขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2        อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3          อาตาริขาวสองเม็ดกลับ

ขาว 4        จับกินดำสองเม็ด

ดำ 5          เดินต่อลงปิดมุมเพื่อรอด

ไม่รอดด้วย Squeeze Tesuji

ดำ 1          อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2        เดินทำลายลักษณะห้องของดำ ขู่เชื่อมหมากไปในตัว

ดำ 3          จับกินขาวหนึ่ง

ขาว 4        เบียดเข้าเตรียมเชื่อมหมาก

ดำ 5          อาตาริขาว 2

ขาว 6        เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน ดำตัดที่ A ไม่ได้ เนื่องจากรัดลมหายใจตนเอง