โจทย์ 12 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  12 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 12 (หนีบที่เส้นหนึ่ง)

ดำเดินหนีบขาวที่เส้นหนึ่ง แย่งจุดสำคัญในการสร้างห้อง ถึงแม้ขาวจะเดินจับกินดำ 1 ได้ แต่ดำทำให้ขาวเป็นห้องปลอมด้วยการ 5

 

ผิดพลาด

ดำเดินเบียดเข้าไปก่อนเป็นวิธีที่ผิดพลาด ทำให้ขาวจับกินด้วย 2 จนถึง 8  ขาวมีสองห้อง แล้ว