โจทย์ 12 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 12 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 12 (บุกโคตรลึก)

ดำ 1        ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3        เดินบนเส้นหนึ่งเชื่อมหมากกับดำ 1

ขาว 4      เบียดเตรียมจับกินดำ 1

ดำ 5        ต่อลงเพิ่มลมหายใจ

ขาว 6     พยายามเดินตัดดำออกจากกัน

ดำ 7        อาตาริขาว 6 เพื่อเชื่อมหมาก

 

คิดง่ายไปอีกครั้ง

ดำ 1        เบียดลดพื้นที่ขาว

ขาว 2     ปิดพื้นที่พร้อมขู่จับกินดำ 1

ดำ 3        เชื่อมหมากรักษาแผล

ขาว 4      ต่อลงสร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ดำ 5        สกัดทำลายลักษณะของขาว

ขาว 6      อาตาริดำ 5

ดำ 7        เบียดเข้ามาลดพื้นที่ขาวเตรียมเปิดโคะ

ขาว 8        อาตาริดำ 7 ไม่ให้ดำทำได้อย่างที่หวัง