โจทย์ 116 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 116 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

อ่านหมากไว้ดี

ดำ 1         เดินสร้างลักษณะรักษาแผล

ขาว 2      บุกเข้าไปในพื้นที่ของดำพร้อมเตรียมหนีออกสองทาง

ดำ 3         ปิดไม่ให้ดำหนีออกทางด้านบน

ขาว 4      เดินที่เส้นหนึ่งเชื่อมหนีทางด้านล่าง

ดำ 5         อาตาริขาว 2 และขาว 4

ขาว 6      จับกินดำ 5

ดำ 7         อาตาริขาว 2 และ ขาว 6

 

คิดง่ายเกินไป

ดำ 1         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      บุกเข้าไปในพื้นที่ของดำพร้อมเตรียมหนีออกสองทาง

ดำ 3         ปิดไม่ให้ดำหนีออกทางด้านบน

ขาว 4      เดินที่เส้นหนึ่งเชื่อมหนีทางด้านล่าง

ดำ 5         อาตาริขาว 2

ขาว 6      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 7         อาตาริขาวสามซ้ำ

ขาว 8      อาตาริดำสองเม็ดขู่จับกินพร้อมทำลายห้อง