โจทย์ 116 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 116 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เสียสละ

ดำ 1         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      จับกินดำ 1

ดำ 3         สกัดจุดขาว

 

เซกิ

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 2      ปิดแผล

ดำ 3         สกัดจุดสร้างห้องต่างคนต่างรอด