โจทย์ 114 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 114 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

สร้างห้องก่อน

ดำ 1         ปิดสร้างห้อง

ขาว 2      เบียดทำลายพื้นที่ดำ

ดำ 3         ปิดสร้างห้องที่สอง

 

โลภพื้นที่

ดำ 1         ปิดพื้นที่อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำสี่เม็ดกลับ

ดำ 3         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกกิน

ขาว 4      อาตาริทำลายห้องดำ