โจทย์ 113 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 113 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ปล่อยให้หนี

ดำ 1         ปิดสร้างห้อง

ขาว 2      เชื่อมกลับ

ดำ 3         เดินสร้างห้อง

ขาว 4      เบียดทำลายพื้นที่ดำ

ดำ 5         ปิดสร้างห้องรอด

ติดกับขาว

ดำ 1         ปิดไม่ให้ขาวหนี

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกกิน

ขาว 4      เบียดลดพื้นที่ดำ

ดำ 5         อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 6      เบียดทำลายจุดสร้างห้องดำ