โจทย์ 110 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 110 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

จับกิน

ดำ 1      จับกินขาวหนึ่งเม็ดสร้างห้อง

 

ดำไม่เดิน

ถ้าดำไม่เดินขาวจะเดินแทนที่ขาว 1 ดำโดนจับกินทั้งหมด