โจทย์ 11 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 11 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 11 (บุกทะลวง)

ดำ 1        ตัดขาวสองเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3        อาตาริขาวสองเม็ดกลับ

ขาว 4     จับกินดำ 1

ดำ 5        เชื่อมหมากอาตาริขาวสองเม็ดกลับ

คิดตื้นๆ

ดำ 1        บุกเข้าไปลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากเตรียมตัดดำ 1

ดำ 3        เชื่อมหมากดำ

ขาว 4      แบ่งห้องรอด