โจทย์ 11 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  11 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 11 (เดินบนเส้นหนึ่ง)

ดำเม็ดแรกบนเส้นหนึ่ง ดูแล้วขัดกับความรู้สึกอยู่บ้างแต่เม็ดนี้เป็นเม็ดที่ใช้ประสานงานในการเบียดเข้าไปทำลายจุดสร้างห้องของขาวด้วย ดำ  3  และ ดำ 5 ทำให้ขาวตายในที่สุด

เรียกกิน ผิด

ดำวางแผนจะเรียกกินขาวสองเม็ด แล้วค่อยหนีออกไปเชื่อมกับเพื่อนข้างนอกเป็นแผนที่ดี แต่ในความเป็นจริงดำไม่สามารถหนีออกไปเชื่อมกับกลุ่มข้างนอกได้ เนื่องจากจะถูกรัดลมตัวเองด้วยขาว 4 และ 8 จนสามารถจับกินดำได้ด้วยขาว 10