โจทย์ 106 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 106 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

แบ่งห้องก่อน

ดำ 1        เดินแบ่งห้อง

ขาว 2      เบียดลดพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 3        ปิดพื้นที่พร้อมสร้างห้องรอด

 

โคะ

ดำ 1        ปิดพื้นที่

ขาว 2      เดินสกัดจุดดำ

ดำ 3        อาตาริขาว 2 เปิดโคะเพื่อรอด

ขาว 4      จับกินดำ 3