โจทย์ 105 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 105 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

แบ่งห้องใหญ่

ดำ 1        เดินแบ่งห้องขนาดสองจุด                 

 

แบ่งห้องเล็กตาย

ดำ 1        เดินแบ่งห้องขนาดหนึ่งจุด

ขาว 2    อาตาริดำหนึ่งเม็ดทำลายห้องดำ

ดำ 3        ปิดพื้นที่เตรียมแบ่งห้อง

ขาว 4      สกัดจุด