โจทย์ 102 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 102 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

แบ่งห้องก่อน

ดำ 1         เดินสร้างห้อง

ขาว 2      เบียดเข้ามาลดพื้นที่

ดำ 3         ปิดไม่ให้สร้างห้อง

 

ปิดพื้นที่ก็ตาย

ดำ 1         เดินปิดพื้นที่

ขาว 2      อาตาริดำห้าเม็ด