โจทย์ 101 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 101 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ปล้องไม้ไผ่

ดำ 1         เดินสร้างห้องโดยเริ่มเดินเป็นปล้องไม้ไผ่

ขาว 2      อาตาริดำ 3 เม็ด

ดำ 3         จับกินขาวสร้างห้องรอด

 

เหมือนจะรอดแต่ตาย

ดำ 1         จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      เดินทำลายห้องดำให้เป็นห้องปลอมเนื่องจากมีขาวสามเหลี่ยมช่วย