โจทย์ 100 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 100 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

บุกทะลวง

ดำ 1         เดินสกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 2      ทแยงขยายพื้นที่

ดำ 3         กระโดดหนึ่งหนีบขาว 2

ขาว 4      อาตาริ

ดำ 5         เชื่อมหมากเพิ่มลมหายใจ

ขาวมีแผลตัดสองแผลทำให้หนีรอดได้คือจุด A และ จุด B

                    

ลมหายใจขาวมีมากกว่าหนึ่งลม

ดำ 1         เบียดเข้าลดพื้นที่สร้างห้อง

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 3         เชื่อมหมากรักษาแผล

ขาว 4      เดินต่อลงเส้นหนึ่งยึดมุมเตรียมสร้างห้อง

ดำ 5         เดินขู่ตัดขาว

ขาว 6      ปิดไม่ให้ดำ 5 หนี

ดำ 7         ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 8      อาตาริดำ 5 และ 7