โจทย์ 1 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 1 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 1 (รักษาจุดสำคัญ)

ดำ 1 เตรียมสร้างสองห้องรอด
ขาว 2 สกัดจุดสร้างห้องดำ
ดำ 3 ปิดพื้นที่ขู่สร้างห้อง
ขาว 4 สกัดจุดสร้างห้องพร้อมตัดดำออกเป็นสองกลุ่ม
ดำ 5 อาตาริขาว 2 และ 4 พร้อมสร้างห้องไปในตัว

โดนแย่งจุดสำคัญ

ดำ 1 ปิดพื้นที่ไม่ให้ขาวเดินเข้ามา
ขาว 2 แย่งจุดสำคัญทำลายลักษณะดำ
ดำ 3 ปิดไม่ให้ขาวเดินหนี
ขาว 4 ตัดดำออกเป็นสองกลุ่ม