โจทย์ 1 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance


โจทย์ 1 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 1 (ตาข่ายฟ้า)

17 วางที่ ขาวสามเหลี่ยม

ขาว 1 กางตาข่ายล้อมไม่ให้ดำหนี
ดำ 2 ตัดขาวบุกฝ่าออกจากตาข่าย
ขาว 3 ปิดไม่ให้ดำฝ่าออกไป
ดำ 4 อาตาริขาวหนึ่งเม็ด
ขาว 5 เชื่อมหมากไม่ให้ถูกกิน
ดำ 6 อาตาริขาว 3
ขาว 7 ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ
ดำ 8 อาตาริขาว 1 บุกฝ่าหนี
ขาว 9 ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ
ดำ 10 เดินต่อหนีออก
ขาว 11 ปิดไม่ให้ต่อออกได้อีก
ดำ 12 เดินต่อลงขู่ตัดขาวสองเม็ด
ขาว 13 กางปากเสือปิดล้อมดำ
ดำ 14 อาตาริพร้อมตัดขาวสองเม็ดออกจากกลุ่ม
ขาว 15 เชื่อมหมากขาวหนึ่งเม็ดที่ถูกอาตาริ
ดำ 16 จับกินขาวสองเม็ด
ขาว 17 กรอกยาพิษดำทำให้ดำมีลมหายใจน้อยกว่าขาวสี่เม็ดด้านล่างที่ถูกล้อม

ตาข่ายฟ้ารั่ว

ขาว 1 กางตาข่าย Knight Move Tesuji
ดำ 2 ต่อออกเตรียมฝ่า
ขาว 3 ปิดไม่ให้ดำต่อออก
ดำ 4 ขู่หนีฝ่าออกไป
ขาว 5 ตัดดำออกจากกัน
ดำ 6 อาตาริขาว 3
ขาว 7 ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ
ดำ 8 อาตาริขาวสองกลุ่มตัดขาวออกจากกัน
ขาว 9 เดินต่อหนีไม่ให้ถูกจับกิน
ดำ 10 อาตาริขาว 9 จับกินเพื่อรอด