โครงการสนับสนุนกีฬาหมากล้อมในกีฬามหาวิทยาลัย ภาคกลางและภาคตะวันออก

โครงการสนับสนุนกีฬาหมากล้อมในกีฬามหาวิทยาลัย เป็นโครงการอบรมและแข่งขันกระชับมิตรเพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักกีฬาหมากล้อมในระดับมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

โดยสมาคมฯ มีความประสงค์ที่จะมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการ
เหรียญทอง : เงินสนับสนุน 3,000 บาท
เหรียญเงิน : เงินสนับสนุน 2,000 บาท
เหรียญแดง : เงินสนับสนุน 1,000 บาท
*ทั้งนี้นักกีฬาที่ได้รับรางวัลต้องเข้าร่วมโครงการครบกำหนด 3 วันเท่านั้น

โครงการนี้แบ่งช่วงเวลาการอบรมออกเป็น 2 ช่วง และมีการแบ่งพื้นที่การอบรมออกไปทั้งสิ้น 5 พื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2566
– ภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : นายปรเมทย์ สุพุง (099-2969281)
– ภาคเหนือตอนกลาง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ผู้ประสานงาน : นายก้องหล้า วุฒิอารีย์ (081-5342944)
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ผู้ประสานงาน : นายไวชยันต์ ยูระทัย (090-9195496)
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ สโมสรหมากล้อมจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ (086-8706031)
*รายละเอียดการรับสมัครใน 4 พื้นที่ข้างต้นเป็นไปตามช่องทางและช่วงเวลาที่ได้ประกาศไว้ในแต่ละพื้นที่ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อผู้ประสานงาน

วันที่ 9 – 11 มกราคม 2567
ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม) จ.กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน : นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร (02-0712911)

——————————————————–

โครงการสนับสนุนกีฬาหมากล้อมในกีฬามหาวิทยาลัย ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
วันที่รับสมัคร : วันนี้ – 2 มกราคม 2567

คุณสมบัติ
กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี – โท ในมหาวิทยาลัยในภาคกลางและภาคตะวันออก
มีอายุไม่เกิน 28 ปี (โดยนับถึงวันที่ 1 มกราคม 2566)
มีระดับฝีมือตั้งแต่ 8 คิวขึ้นไป

1. ลิ้งสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfze39by68w_yDf94ge-K7FlTLArBcBimsqSvwtRknl8MhEsA/viewform?usp=sharing

2. ลิ้งตรวจสอบรายชื่อ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17m9gn376kaOfgo-mxVYPbOgP4ytD7BHs1nagxJvrPCQ/edit?usp=sharing

กำหนดการ
วันที่ 9 มกราคม 2567
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. พิธีเปิด
09.45 – 10.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
10.00 – 10.30 น. เบรก
10.30 – 12.00 น. บรรยาย : Joseki VS Fuseki
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
13.30 – 14.00 น. บรรยาย – ประเภทและรูปแบบการแข่งขัน
14.00 – 15.00 น. Workshop : เกมโปร
15.00 – 15.30 น. เบรก
15.30 – 17.00 น. Teaching Game

วันที่ 10 มกราคม 2567
09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน
09.15 – 09.45 น. กิจกรรมสันทนาการ
09.45 – 10.00 น. เบรก
10.30 – 11.00 น. บรรยาย – คิดแบบดั้ง
11.00 – 12.00 น. บรรยาย – เทคนิคการเล่น Pair Go
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
13.30 – 14.00 น. บรรยาย : กติกา vs มารยาท
14.00 – 15.00 น. Workshop : วิเคราะห์หมาก
15.00 – 15.30 น. เบรก
15.30 – 17.00 น. Teaching Game

วันที่ 11 มกราคม 2567
09.00 – 09.30 น. ชี้แจง กฏ กติกา การแข่งขันกระชับมิตร
09.30 – 12.00 น. การแข่งขันกระชับมิตร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. “บรรยาย – วิธีการใช้งาน OGS สำหรับแข่งขันออนไลน์”
13.30 – 16.00 น. แข่งขันกระชับมิตร (ออนไลน์)
16.00 – 16.30 น. “ชี้แจงเงื่อนไขการสนับสนุนในกีฬามหาวิทยาลัย”
16.30 – 17.00 น. ทำแบบประเมิน

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม