เปิดศึก “หมากล้อมนาถะคอมมูนิตี้ โกะทัวร์นาเมนต์”

เปิดศึก “หมากล้อมนาถะคอมมูนิตี้ โกะทัวร์นาเมนต์”
ชิงถ้วยและเหรียญครบรอบ 30 ปี หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
รายได้จากค่าสมัครมอบแด่วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2023 ชมรมจิตอาสาหมากล้อม ร่วมกับ นาถะ คอมมูนิตี้ ภายใต้หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน นาถะคอมมูนิตี้ โกะทัวร์นาเม้นต์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลจากหลวงพ่ออลงกต ณ ชั้น B1 อาคาร THE TARA ถนนแจ้งวัฒนะ รายได้จากค่าสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายถวายแด่วัดพระบาทน้ำพุ กว่า 120,000 บาท

คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย​ กล่าวเปิดการแข่งขัน
“หมากล้อมเปรียบกับชีวิตจริง ที่ต้องเดินด้วยความระมัดระวัง การเล่นหมากล้อมจะทำให้ชีวิตได้ฝึกซ้อม ผิดพลาดได้ เจ็บไม่มาก และหมากล้อมจะเป็นกระดาษทดชีวิตของตนเอง จะทำให้ทุกคนมีปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้จริง พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วน”

คุณรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร ประธานชมรมจิตอาสาหมากล้อม โกะทัวร์นาเม้นต์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ / ที่มาของการจัดงาน การแข่งขัน นาถะคอมมูนิตี้
“ที่มาชมรมจิตอาสาหมากล้อม เกิดจากการรวมตัวกันของ เด็ก ครู และผู้ปกครองที่มีจิตอาสา ในการทำกิจกรรมและเผยแพร่หมากล้อมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ​ หรือ เอกชน มีสมาชิกกว่า 300 คน ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการให้ผ่านกีฬาหมากล้อม และจัดกิจกรรมจิตอาสาสอนหมากล้อมที่นาถะคาเฟ่ภายใต้หลวงพ่ออลงกตทุกเดือน ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว”

คุณอัครพล ทองธราดล ตัวแทนจากนาถะ กล่าวถึงความเป็นมาของนาถะ
“จิตอาสานาถะ เกิดจากการเปิดพื้นที่รับความรู้ ความสามารถ โดย “นาถะ” มาจากชื่อของหลวงพ่ออลงกต “พระราชวิสุทธิประชานาถ” แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่ง และในโอกาสหลวงพ่อครบ 30 ปีแห่งการดำรงตนในเพศบรรพชิต และการอุทิศตนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือสังคม รวมถึงส่งเสริมความสามารถเด็กในด้านกีฬาหมากล้อม”

(small yellow diamond) สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 9 ประเภท และมีผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท ดังนี้

▪️นายชาญสิทธิ์ อภินันท์วงศ์ ชนะเลิศ รุ่น 2 ดั้ง ขี้นไป
ได้รับมอบรางวัลจาก คุณเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ประธานจิตอาสานาถะ

▪️นายนันทพงศ์ แซ่ลี่ ชนะเลิศ รุ่น 1 ดั้ง
ได้รับมอบรางวัลจาก คุณเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ประธานจิตอาสานาถะ

▪️เด็กชายกรณ์ ตะวันแสงอร่าม ชนะเลิศ รุ่น 1-2 คิว
ได้รับมอบรางวัลจาก คุณรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร ประธานชมรมจิตอาสาหมากล้อม

▪️นายพิรุณ ศรีสว่าง ชนะเลิศ รุ่น 3-4 คิว
ได้รับมอบรางวัลจาก คุณชิษณุพงศ์ แจ้งมาก กรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

▪️นายชนะชัย สว่างวัฒน์ ชนะเลิศ รุ่น 5-6 คิว
ได้รับมอบรางวัลจาก คุณสุวิจักขณ์ จังลักษมี รองประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

▪️เด็กชายพชร อัศวชัยพร ชนะเลิศ รุ่น 7-8 คิว
ได้รับมอบรางวัลจาก คุณวีระยุทธ ศรีเพ็ชร ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

▪️เด็กชายธฤตการ ศรีเบญจโชติ ชนะเลิศ รุ่น 9-10 คิว
ได้รับมอบรางวัลจาก คุณเจษฎา วิโรจน์ธรรม ประธานชมรม GO Family

▪️นายสนนารายณ์ ภูพนธ์เมธบดี ชนะเลิศ รุ่น 11-12 คิว
ได้รับมอบรางวัลจาก คุณบุษยมาศ กูลการขาย ตัวแทนนาถะ

▪️เด็กชายปริญ จิระประดิษฐาปภา ชนะเลิศ รุ่น Friendship สาย 1
และ เด็กชายชวภณ ตั้งษณกุล ชนะเลิศ รุ่น Friendship สาย 2 ได้รับมอบรางวัลจาก คุณนันท์ มั่นเจริญ กรรมการบริหารชมรมจิตอาสาหมากล้อม

 

การแข่งขันนาถะคอมมูนิตี้ โกะทัวร์นาเม้นต์ ครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้สนับสนุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ผสานพลังในการจัดการแข่งขัน

“เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต”