เปิดรับสมัครแข่งขันขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ประจำปี 2562

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา   08.00 – 17.00 น.

สมัครการแข่งขันในประเภทบุคคล คลิกที่นี่…

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันในครั้งนี้มี 6 ประเภท ได้แก่

 

ประเภทบุคคล  ครู มีใบประกอบวิชาชีพครู จำกัดไม่เกิน 32 คน
ประเภทบุคคล Premier Gold ระดับฝีมือ    2 Dan ขึ้นไป รวมทุกระดับชั้น จำกัดไม่เกิน 32 คน
ประเภทบุคคล  Premier Silver ระดับฝีมือ    1 Dan รวมทุกระดับชั้น จำกัดไม่เกิน 32 คน
ประเภทบุคคล High Kyu ระดับฝีมือ 1-4 Kyu จำกัดไม่เกิน 64 คน (แบ่ง 2 สาย)
ประเภทบุคคล  Low  Kyu ระดับฝีมือ 5-8 Kyu จำกัดไม่เกิน 160 คน (แบ่ง 5 สาย)
ประเภทบุคคล Friendship Game 9×9 ระดับฝีมือต่ำกว่า 9 Kyu ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น( ป.1-ป.3 ) จำกัดไม่เกิน 64 คน (แบ่ง 2 สาย)
ประเภทบุคคล Friendship Game 9×9 ระดับฝีมือต่ำกว่า 9 Kyu ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย( ป.4-ป.6 ) จำกัดไม่เกิน 64 คน (แบ่ง 2 สาย)
ประเภทบุคคล Friendship Game 9×9 ระดับฝีมือ ต่ำกว่า 9 Kyuระดับ มัธยมศึกษา( ม.1-ม.6 ) จำกัดไม่เกิน 64 คน (แบ่ง 2 สาย)

กำหนดการแข่งขัน

ประเภท Friendship

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

08.00 น.                                   ตรวจสอบรายชื่อ

08.30 – 09.00 น.                      พิธีเปิด

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจง กฎ กติกา การแข่งขัน

09.00 – 09.30 น.                      การแข่งขันรอบที่ 1

09.45 – 10.15 น.                      การแข่งขันรอบที่ 2

10.30 – 11.00 น.                      การแข่งขันรอบที่ 3

11.15 – 11.45 น.                      การแข่งขันรอบที่ 4

11.45 – 13.00 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.                      การแข่งขันรอบที่ 5

13.50 – 14.30 น.                      พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

****หมายเหตุ

– ผู้เข้าแข่งขัน แต่งกายตามเครื่องแบบสถานศึกษา

– ผู้เข้าแข่งขันที่เคยได้รับรางวัลที่ 1-3 ต้องแข่งขันประเภทที่สูงขึ้น

 

 

ประเภทบุคคล (กระดาน19x19)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

08.00 น.                                   ตรวจสอบรายชื่อ

08.30 – 09.00 น.                      พิธีเปิด

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจง กฎ กติกา การแข่งขัน

09.00 – 09.50 น.                      การแข่งขันรอบที่ 1

10.00 – 10.50 น.                      การแข่งขันรอบที่ 2

11.00 – 11.50 น.                      การแข่งขันรอบที่ 3

11.50 – 13.00 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.50 น.                      การแข่งขันรอบที่ 4

13.50 – 14.30 น.                      พิธีมอบรางวัลประเภท Friendship Game

14.30 – 15.20 น.                      การแข่งขันรอบที่ 5

16.00 – 16.30 น.                      พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

****หมายเหตุ

– ผู้เข้าแข่งขัน แต่งกายตามเครื่องแบบสถานศึกษา

– ผู้เข้าแข่งขันที่เคยได้รับรางวัลที่ 1-3 ต้องแข่งขันประเภทที่สูงขึ้น

            ***  ยกเว้นรุ่น High Kyu ได้รางวัล 1-3 ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง

 – ผู้เข้าแข่งขันในประเภท Premier League ต้องมีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดั้ง

 

รางวัลการแข่งขัน

Standard rating & Friendship Game ประจำปี 2562

ประเภทบุคคล (กระดาน19x19)

รางวัลชนะเลิศ                                       ถ้วยรางวัล, เหรียญทอง และ เกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1                             เหรียญเงิน และ เกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2                             เหรียญทองแดง และ เกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 3-4                          เกียรติบัตร

ประเภทบุคคล Friendship

รางวัลชนะเลิศ                                       เกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1                             เกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2                             เกียรติบัตร