เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแทนลงแข่งขัน 3rd Brunei International Invitational Go Tournament – South East Asia Friendly Go Exchange 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนลงแข่งขันในรายการ 3rd Brunei International Invitational Go Tournament – South East Asia Friendly Go Exchange 2018

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่นี่

รับสมัคร วันนี้ – 15 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00น.
แข่งขันคัดตัววันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 2 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
แข่งขันจริง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 3 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศบรูไน

กำหนดการแข่งขันคัดตัว
09.00น. จับฉลาก (มาไม่ทันเวลา 09.00น. ตัดสิทธิ์ในการแข่งแข่งขัน และลงโทษตามกฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ. 2561)
09.15น. แข่งขันรอบที่ 1
11.00น. แข่งขันรอบที่ 2
13.30น. แข่งขันรอบที่ 3
15.00น. แข่งขันรอบที่ 4
17.30น. แข่งขันรอบที่ 5

การรับสมัครและคุณสมบัตินักกีฬา
1.สมัครเป็นทีม โดย 1 ทีม 4 คน และประกอบด้วย
1.1 Open 2 คน
1.2 ฝีมือ 10 – 35 คิว 2 คน
2. สามารถดูแลตนเองได้ (หรือมีผู้ปกครองติดตามไปด้วย)
***นักกีฬา 2 คนในข้อ 1.1 ใช้กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ. 2561

กฎ กติกา การคัดตัว
1. ทีมที่ได้อันดับที่ 1 จะได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันหมากล้อมรายการ 3rd Brunei International Invitational Go Tournament – South East Asia Friendly Go Exchange 2018 ที่ประเทศบรูไน
2. ใช้ระบบแพ้คัดออก
3. ใช้การนับแต้มแบบญี่ปุ่น
4. แต้มต่อ 6.5 แต้ม
5. เวลาในการแข่งขัน
5.1 รุ่น 10th Kyu Promotion Go Competition เวลาฝ่ายละ 20 นาที เบียวโยมิ 30 วินาที 3 ครั้ง
5.2 รุ่น SEA Friendly Go Competition Open เวลาฝ่ายละ 30 นาที เบียวโยมิ 30 วินาที 3 ครั้ง
6. แข่งขันในกระดาน 19 x 19 ทั้ง 2 รุ่น

รางวัลในการแข่งขันจริง
– รุ่น 10th Kyu Promotion Go Competition
อันดับที่ 1 ใบประกาศนียบัตรและเหรียญทอง จากสมาคมกีฬาหมากล้อมบรูไน
อันดับที่ 2 ใบประกาศนียบัตรและเหรียญเงิน จากสมาคมกีฬาหมากล้อมบรูไน
อันดับที่ 3 ใบประกาศนียบัตรและเหรียญทองแดง จากสมาคมกีฬาหมากล้อมบรูไน
อันดับที่ 4 ใบประกาศนียบัตร จากสมาคมกีฬาหมากล้อมบรูไน
อันดับที่ 5 ใบประกาศนียบัตร จากสมาคมกีฬาหมากล้อมบรูไน
อันดับที่ 6 – 10 ใบประกาศนียบัตร จากสมาคมกีฬาหมากล้อมบรูไน

– รุ่น SEA Friendly Go Competition Open
อันดับที่ 1 เหรียญทอง จากสมาคมกีฬาหมากล้อมบรูไน
อันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากสมาคมกีฬาหมากล้อมบรูไน
อันดับที่ 3 เหรียญทองแดง จากสมาคมกีฬาหมากล้อมบรูไน

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน) ของทีม A เจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 200 บรูไนดอลลาร์ต่อคน นักกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าสมัครของผู้ติดตาม 400 บรูไนดอลลาร์ต่อคน ผู้ติดตามเป็นผู้รับผิดชอบ