เปิดรับสมัครคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขัน The 2019 FGU Asian University Go Tournament

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขัน The 2019 FGU Asian University Go Tournament

 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

รับสมัคร : วันนี้ – 11 กันยายน 62
แข่งขันคัดตัว : 14 กันยายน 62
สถานที่คัดตัว : ชั้น 2 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
แข่งขันจริง : 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 62
สถานที่แข่งขันจริง : ณ มหาวิทยาลัย Fo Guang เมือง Yilan สาธารณรัฐจีน
คุณสมบัติ : 1. นักกีฬาต้องมีสัญชาติไทย
2. นักกีฬาต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย (อายุไม่เกิน 28 ปี)
3. ต้องทำการสมัครเข้าแข่งขันเป็นทีมมหาวิทยาลัยเดียวกัน 3 คน หรือ ตั้งทีม 3 คน
4. นักกีฬาชายต้องมีระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป และนักกีฬาหญิงต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป อ้างอิงจากทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ทำการสมัคร
5. วันหมดอายุ passport ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากช่วงวันสิ้นสุดการแข่งขัน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : นักกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ระบบการแข่งขัน : ใช้ระบบแพ้คัดออก (Knock out) โดยให้ผู้ชนะเลิศได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย
แบ่งสายการคัดตัว 3 สาย โดยคัดเลือกตัวแทนสายละ 1 คน (นักกีฬาชายและหญิงคัดตัวรวมกัน) เพื่อหาตัวแทน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันที่สาธารณรัฐจีน
โคะมิ 6.5 คะแนน
Main Time 45 นาที ไม่มี Byo-Yomi
ใช้การนับแต้มแบบญี่ปุ่น
ข้อกำหนดเพิ่มเติม : แต่งกายด้วยชุดสุภาพตลอดการแข่งขันและพิธีการ (ห้าม!! กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)
หมายเหตุ : มีเจ้าหน้าที่สมาคมฯเดินทางไปร่วมงานด้วย 1 ท่าน

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 02-071-2910, 091-004-9328 คุณพิชานนท์

หนังสือเชิญ Invitation0820(泰國圍棋協會) GAT

——————————

กำหนดการคัดตัว
วันที่ 15 กันยายน 2562
09.00 – 10.30 น. จับฉลากและเริ่มการแข่งขันรอบที่ 1
10.30 – 12.00 น. แข่งขันรอบที่ 2
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แข่งขันรอบที่ 3
14.30 – 16.00 น. แข่งขันรอบที่ 4
16.00 – 17.30 น. แข่งขันรอบที่ 5

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม