เปิดรับสมัครคัดตัวการแข่งขัน world students pair go และ pair go offcial handicap tournament

สมัครแข่งขันรายการ Pair Go Official Handicap Tournament Preliminary

สมัครแข่งขันรายการ The 6  world students pair go championship

วันที่รับสมัคร : วันนี้ – 1 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00น.
วันที่แข่งขันคัดตัว : 4 สิงหาคม 2562
สถานที่แข่งขันคัดตัว : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
วันที่แข่งขันออนไลน์ (Pandanet) : 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562
วันที่แข่งขันจริง : 6 – 10 ธันวาคม 2562
สถานที่แข่งขันจริง : กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติ :
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องสมัครเข้าแข่งขันเป็นคู่ ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันชาย 1 ท่าน และผู้เข้าแข่งขันหญิง 1 ท่าน
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย ทั้ง 2 ท่าน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักหมากมือสมัครเล่นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกฝนใดๆ เพื่อเป็นนักหมากล้อมมืออาชีพ
4. ผู้เข้าแข่งขันมีระดับฝีมือ 1 ดั้งเท่านั้น ตามทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ปิดรับสมัคร(เฉพาะรายการ Pair Go Officail Handicap Tournament Preliminary)
5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 รอบ ในระยะเวลาที่กำหนดผ่านทาง Pandanet เพื่อยืนยันระดับฝีมือ(เฉพาะรายการ Pair Go Officail Handicap Tournament Preliminary)
6.  ผู้เข้าแข่งขันมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป ตามทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ปิดรับสมัคร (เฉพาะรุ่น The 6 world students pair go championship)
7. ผู้เข้าแข่งขันกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย (เฉพาะรุ่น The 6 world students pair go championship)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : เจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 50% โดยประมาณ เมื่อทำการจองการเดินทางภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ระบบการแข่งขัน : ใช้ระบบแพ้คัดออก (Knock out) โดยให้ผู้ชนะเลิศได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย
โคะมิ 6.5 คะแนน
Main Time 60 นาที ไม่มี Byo-Yomi

กำหนดการคัดตัว
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
09.00น. จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน *** มาไม่ทัน09.00น. ตัดสิทธิ์
09.30น. – 11.30น. การแข่งขันรอบที่ 1
11.30น. – 12.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30น. – 14.30น. การแข่งขันรอบที่ 2
15.00น. – 17.00น. การแข่งขันรอบที่ 3
17.00น. – 18.00น. พักรับประทานอาหารเย็น
18.00น. – 20.00น. การแข่งขันรอบที่ 4

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 02-071-2910 คุณพิชานนท์