เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Si Racha GO Burapha Championship 2022

ขอเชิญนักกีฬาหมากล้อมทั้้งระดับมือใหม่ ระดับคิวและ ระดับดั้งสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ ศรีราชา โกะ บูรพาแชมป์เปียนชิพ 2022 (การแข่งขันและสอบวันระดับฝีมือ) จะจัดกิจกรรมในวันที่ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ศรีราชา จ.ชลบุรี

การแข่งขันแบ่งเป็น 11 ประเภท
1.1. ประเภท High Dan (ระดับฝีมือ 4-6ดั้ง)
1.1.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.1.2. ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

1.2. ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง)
1.2.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.2.2. ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

1.3. ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1ดั้ง)( 2 สาย)
1.3.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.3.2. ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

1.4. ประเภท Standard A (ระดับฝีมือ 1-2 คิว)
1.4.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.4.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.5. ประเภท Standard B (ระดับฝีมือ 3-4 คิว)
1.5.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.5.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.6. ประเภท Standard C (ระดับฝีมือ 5-6 คิว)
1.6.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.6.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.7 ประเภท Standard D (ระดับฝีมือ 7-8 คิว) ( 2 สาย)
1.7.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.7.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.7.3. กำหนดอายุไม่เกิน 20 ปี (2545)

1.8. ประเภท Standard E (ระดับฝีมือไม่ถึง8 คิว)( 3 สาย)
1.8.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.8.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.8.3. กำหนดอายุไม่เกิน 20 ปี (2545)

1.9. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 8ปี (2557)( 2 สาย)
1.9.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.9.2. ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 6 รอบ

1.10. ประเภท Friendshipอายุไม่เกิน 12ปี(2553)( 3 สาย)
1.10.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.10.2. ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 6 รอบ

1.11. ประเภท Friendshipอายุไม่เกิน 20ปี(2545)( 2 สาย)
1.11.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.11.2. ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิแข่งขัน 6 รอบ

 

กฏ กติกาการแข่งขัน
ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS Systemจำนวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
3. แต้มต่อของหมากขาวตามประเภทต่อไปนี้
3.1. กระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
3.2. กระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1. ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
4.2. เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กำหนด ผู้ที่มีลำดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
4.3. ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนที่เท่ากัน และไม่สามารถตัดสินลำดับได้ในระบบปกติได้
4.3.1. กรณีที่พบกันในการแข่งขันให้ใช้ผลการแข่งขันนั้นตัดสิน (Head to Head)
4.3.2. กรณีที่ไม่พบกันในการแข่งขัน ให้ใช้วิธีดูผลชนะคู่แข่งขันที่อันดับดีที่สุด เพื่อจัดลำดับการแข่งขัน
4.4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
6. การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
7. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน
8. ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ในขณะแข่งขันอย่างเด็ดขาด
9. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในรายการที่เปิดรับสมัครทั่วไป(GO Open)หรือสมาคมร่วมจัดการแข่งขันแล้ว ต้องลงในรุ่นที่สูงขึ้นไปเท่านั้น ยกเว้นรุ่น Standard A ที่ได้รางวัลไม่เกิน 1 ปี (2564)
10. การกำหนดรุ่นในการแข่งขันให้ยึดวันที่สมัคร
11. การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติมาตรรองรับสถานการณ์โควิค ทุกประการ

12. วิธีการสมัครแข่งขันหมากล้อม
12.1. เช็คจำนวนผู้เข้าแข่งขันเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน
12.2. โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ศรีราชา เลขบัญชี 116-1-53597-0 ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี โดยนางพัชรี มูลอ้อม
12.3. ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line ID 0959934959 (กรุณาแจ้งรายการที่โอนด้วยของการสอบวัดระดับหรือการแข่งขัน)
13. หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม
14. อัตราค่าสมัคร
14.1. ประเภทกระดาน 19*19 คนละ 500 บาท
14.2. ประเภทกระดาน 9*9 คนละ 400 บาท

รางวัล

ประเภท High Dan
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 โล่รางวัล

2. ประเภท Low Dan
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 โล่รางวัล

3. ประเภท One Dan( 2 สาย)
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 โล่รางวัล

4. ประเภท Standard A
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 โล่รางวัล

5. ประเภท Standard B
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 โล่รางวัล

ประเภท Standard C
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 โล่รางวัล

7. ประเภท Standard D( 2 สาย)
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 โล่รางวัล

8. ประเภท Standard E( 3 สาย)
a. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 โล่รางวัล

9. ประเภท Friendshipอายุไม่เกิน 8 ปี (2557)
a. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

10. ประเภทFriendshipอายุไม่เกิน 12 ปี (2553)( 3 สาย)
a. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

11. ประเภท Friendshipอายุไม่เกิน 20ปี (2545) ( 2 สาย)
a. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 1-5จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการแข่งขัน

 

กำหนดการการแข่งขันของแต่ละประเภท

• ลงทะเบียน 8.00 – 8.30 น.
• พิธีเปิดการแข่งขัน 8.30 – 9.00 น.

ประเภท Dan
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 11.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 11.20 – 13.20 น.
o พักกลางวัน 13.00 – 14.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 14.00 – 16.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 16.20 – 18.20 น.

o พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 18.30 น.

 

ประเภท Standard
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 10.40 – 12.10 น.
o พักกลางวัน 12.10 – 13.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 14.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 14.40 – 16.10 น.
o แข่งขันรอบที่ 5 16.20 – 17.50 น.

o พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 18.00 น.

 

ประเภท Friendship
• ลงทะเบียน 8.00 – 8.30 น.

o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 9.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 10.00 – 10.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 11.00 – 11.40 น.
o .พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 13.00 – 13.40 น
o แข่งขันรอบที่ 5 14.00 – 14.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 6 15.00 – 15.40 น.

• พิธีมอบรางวัล 16.30 น.