เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์จัดการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2019 ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2562

สมัครประเภทบุคคล Dan ระดับฝีมือ 1 Dan ขึ้นไป

สมัครประเภทบุคคล High Kyu ระดับฝีมือ 1-4 Kyu

สมัครประเภทบุคคล Low Kyu ระดับฝีมือ 5-8 Kyu

สมัครประเภทบุคคล Friendship Game ประถม ระดับฝีมือ ต่ำกว่า 9 Kyu

สมัครประเภทบุคคล Friendship Game มัธยม ระดับฝีมือ ต่ำกว่า 9 Kyu

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันหมากล้อมหญิงในครั้งนี้มี 5 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทบุคคล Dan ระดับฝีมือ 1 Dan ขึ้นไป (แข่งขันกระดาน 19 x 19, จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)

2. ประเภทบุคคล High Kyu ระดับฝีมือ 1-4 Kyu (แข่งขันกระดาน 19 x 19, จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)

3. ประเภทบุคคล Low Kyu ระดับฝีมือ 5-8 Kyu (แข่งขันกระดาน 19 x 19, จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)

4. ประเภทบุคคล Friendship Game ประถม ระดับฝีมือ ต่ำกว่า 9 Kyu (แข่งขันกระดาน 9 x 9, จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)

5. ประเภทบุคคล Friendship Game มัธยม ระดับฝีมือ ต่ำกว่า 9 Kyu (แข่งขันกระดาน 9 x 9, จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)

*** ประเภท Friendship Game แข่งเดี่ยว

 

กติกาการแข่งขัน

 • การประมวลผล : ระบบ Swiss System ด้วยโปรแกรม MacMahon
 • การจัดอันดับ : ให้เรียงตามลำดับดังนี้ จำนวนกระดานที่ชนะ > SOS > SOSOS > Head to head > อันดับของผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นชนะมา
 • การเลือกสีหมาก : เสี่ยงทายสีหมาก (Nigiri)
 • การนับแต้ม : แบบญี่ปุ่น
 • แต้มต่อ (Komi) : 6.5 คะแนน
 • เวลาหลัก (Main Time) : 45 นาที
 • ต่อเวลาพิเศษ (Byo-Yomi) : ไม่มี
 • การมาสาย : ในแต่ละรอบการแข่งขัน หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ทันที
 • การประท้วงกรณีคู่แข่งทำผิดกติกาหรือประสบปัญหาระหว่างแข่งขัน : ให้กดหยุดนาฬิกา (ถ้ามี) และยกมือเรียกกรรมการทันที ห้าม! ดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่ากรรมการจะเข้ามาดำเนินการ
 • การประท้วงการลงผลการแข่งขันผิดพลาด : ให้ทำการประท้วงก่อนเริ่มการแข่งขันรอบต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าผลการแข่งขันที่ลงไว้เป็นผลที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*** ผลการจัดอันดับที่ได้จากการแข่งขันในรุ่น Dan จะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันหมากล้อมในระดับนานาชาติ

 

ประเภทรางวัล

ประเภทบุคคล Dan

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญทอง เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ

และเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

และเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

และเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลชมเชย อันดับที่ 4-8 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

ประเภทบุคคล High Kyu, Low Kyu, Friendship Game ประถม และ Friendship Game มัธยม

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และ เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน และ เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง และ เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

รางวัลชมเชย อันดับที่ 4-8 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

 

สถานที่จัดการแข่งขัน

ชั้น 4 Zone Education ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

 

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562

Dan, High Kyu และ Low Kyu

08.30 – 10.00 น. ชี้แจงกฏ กติกา และเริ่มการแข่งขันรอบที่ 1

10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

10.30 – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบที่ 3

14.45 – 16.15 น. การแข่งขันรอบที่ 4

16.30 – 18.00 น. การแข่งขันรอบที่ 5

18.30 น. พิธีปิดการแข่งขัน

Friendship ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

10.30 – 11.15 น. การแข่งขันรอบที่ 1

11.15 – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 13.45 น. การแข่งขันรอบที่ 3

13.45 – 14.30 น. การแข่งขันรอบที่ 4

14.30 – 15.15 น. การแข่งขันรอบที่ 5

18.30 น. พิธีปิดการแข่งขัน

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Link Download เอกสาร

จดหมายเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน