เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Thailand pair Go Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ จัดการแข่งขันหมากล้อม Thailand pair Go Championship 2019 ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2562

สมัครแข่งขัน Division A

สมัครแข่งขัน Division B

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันในครั้งนี้มี 2 รุ่น ได้แก่
– Division A  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาหมากล้อมคู่ชาย-หญิง เท่านั้น (นักกีฬาทั้ง 2 คน  ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป, จำกัดจำนวน 32 คู่ (64 คน) เท่านั้น)
– Division B  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาหมากล้อมคู่ชาย-หญิง เท่านั้น (นักกีฬาทั้ง 2 คน  ต้องมีระดับฝีมือไม่เกิน 1 คิว, จำกัดจำนวน 48 คู่ (96 คน) เท่านั้น)
*** สำหรับ Division B หากมีผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ 32 คู่ (64 คน) ขึ้นไป จะแบ่งสายการแข่งขันเป็น 2 สาย

ประเภทรางวัล 

Thailand Pair Go Championship Division A
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญทอง เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล คู่ละ 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล คู่ละ 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล คู่ละ 2,000 บาท   
รางวัลชมเชย อันดับ 4-8 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

Thailand Pair Go Championship Division B สาย 1
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญทอง เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย อันดับที่ 4-8 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

Thailand Pair Go Championship Division B สาย 2
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญทอง เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย อันดับที่ 4-8 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

 

กติกาการแข่งขัน

 • การประมวลผล : ระบบ Swiss System ด้วยโปรแกรม MacMahon
 • การจัดอันดับ : ให้เรียงตามลำดับดังนี้ จำนวนกระดานที่ชนะ > SOS > SOSOS > Head to head > อันดับของผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นชนะมา
 • การเลือกสีหมาก : เสี่ยงทายสีหมาก (Nigiri)
 • การนับแต้ม : แบบญี่ปุ่น
 • แต้มต่อ (Komi) : 6.5 คะแนน
 • เวลาหลัก (Main Time) : 45 นาที
 • ต่อเวลาพิเศษ (Byo-Yomi) : ไม่มี
 • การมาสาย : ในแต่ละรอบการแข่งขัน หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ทันที
 • การวางหมากผิดลำดับโดยไม่เจตนา : ครั้งที่ 1 ปรับ 3 คะแนน, ครั้งที่ 2 ปรับ 5 คะแนน และครั้งที่ 3 ปรับแพ้ทันที
 • การวางหมากผิดลำดับโดยเจตนา : ปรับแพ้ทันที
 • ระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถพูดคุยกับคู่ของตนเองได้เพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ ถามว่า “ตาใครเดิน” และ “ยอมแพ้ไหม”
 • ในการยอมแพ้ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของตาเดินนั้นเป็นผู้ประกาศยอมแพ้
 • การประท้วงกรณีคู่แข่งทำผิดกติกาหรือประสบปัญหาระหว่างแข่งขัน : ให้กดหยุดนาฬิกา (ถ้ามี) และยกมือเรียกกรรมการทันที ห้าม! ดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่ากรรมการจะเข้ามาดำเนินการ
 • การประท้วงการลงผลการแข่งขันผิดพลาด : ให้ทำการประท้วงก่อนเริ่มการแข่งขันรอบต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าผลการแข่งขันที่ลงไว้เป็นผลที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สถานที่จัดการแข่งขัน

ชั้น 4 Zone Education ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

 

กำหนดการแข่งขันหมากล้อม

ณ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

08.30 – 10.00 น. ชี้แจงกฏ กติกา และเริ่มการแข่งขันรอบที่ 1

10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

10.30 – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบที่ 3

14.45 – 16.15 น. การแข่งขันรอบที่ 4

16.30 – 18.00 น. การแข่งขันรอบที่ 5

18.30 น. พิธีปิดการแข่งขัน

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Link Download เอกสาร

จดหมายเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน