เปิดรับสมัครการแข่งขัน 22nd THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

เปิดรับสมัครการแข่งขัน 22th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (THE 22th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) ณ ห้องประชุม Convention B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00น.)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562

รุ่น 8-5 คิว, รุ่น 4-1 คิว, รุ่น 1 ดั้ง และรุ่น 2-3 ดั้ง
วันที่ 10 สิงหาคม 2562
08.00 – 09.00 น. ตรวจสอบรายชื่อและนั่งประจำที่
09.00 – 10.30 น. แข่งขันรอบที่ 1
10.30 – 12.00 น. แข่งขันรอบที่ 2
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
14.00 – 15.30 น. แข่งขันรอบที่ 3
15.30 – 17.00 น. แข่งขันรอบที่ 4
วันที่ 11 สิงหาคม 2562
08.00 – 09.30 น. แข่งขันรอบที่ 5
09.30 – 11.00 น. แข่งขันรอบที่ 6
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัล

รุ่น 4 ดั้ง – โปร
วันที่ 10 สิงหาคม 2562
08.00 – 09.00 น. ตรวจสอบรายชื่อและนั่งประจำที่
09.00 – 11.00 น. แข่งขันรอบที่ 1
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
14.00 – 16.00 น. แข่งขันรอบที่ 2
16.00 – 18.00 น. แข่งขันรอบที่ 3
วันที่ 11 สิงหาคม 2562
08.00 – 10.00 น. แข่งขันรอบที่ 4
10.00 – 12.00 น. แข่งขันรอบที่ 5
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัล

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่

1. HIGH DAN – PRO ระดับฝีมือ 4 Dan ขึ้นไป ( รับสมัครทั้งสิ้น 32 คน )
2. 2 – 3 DAN ระดับฝีมือ 2 – 3 Dan ( รับสมัครทั้งสิ้น 64 คน )
3. 1 DAN ระดับฝีมือ 1 Dan ( รับสมัครทั้งสิ้น 64 คน )
4. HIGH KYU ระดับฝีมือ 1 – 4 Kyu ( รับสมัครทั้งสิ้น 64 คน )
5. LOW KYU ระดับฝีมือ 5 – 8 Kyu ( รับสมัครทั้งสิ้น 64 คน )
***ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 280 ท่าน (รวมผู้ติดตาม)

Download แบบฟอร์มจองห้องพักได้ในลิงก์นี้

แล้วส่งแบบฟอร์มจองห้องพักไปที่ Email : [email protected]

เงินรางวัล

› HIGH DAN – PRO

รางวัลชนะเลิศ                                 ถ้วยรางวัล (เวียน) และเงินรางวัล             มูลค่า 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              โล่รางวัล และ เงินรางวัล                           มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             โล่รางวัล และ เงินรางวัล                            มูลค่า 10,000 บาท

รางวัล Best Thai                            เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล    มูลค่า 15,000 บาท

› 2-3 DAN          

รางวัลชนะเลิศ                                 ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล                           มูลค่า 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              โล่รางวัล และ เงินรางวัล                            มูลค่า 8,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              โล่รางวัล และ เงินรางวัล                           มูลค่า 5,000  บาท

รางวัลชมเชย (อันดับ 4-5)              เงินรางวัล 2,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล   มูลค่า 4,000 บาท

› 1 DAN             

รางวัลชนะเลิศ                                 ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล                           มูลค่า 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              โล่รางวัล และ เงินรางวัล                            มูลค่า 4,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              โล่รางวัล และ เงินรางวัล                            มูลค่า 3,000  บาท

รางวัลชมเชย (อันดับ 4-5)              เงินรางวัล 1,500 บาท  จำนวน 2 รางวัล    มูลค่า 3,000 บาท

 

› HIGH KYU                

รางวัลชนะเลิศ                                 ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล                           มูลค่า 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              โล่รางวัล และ เงินรางวัล                            มูลค่า 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              โล่รางวัล และ เงินรางวัล                            มูลค่า 2,000 บาท

รางวัลชมเชย  (อันดับ 4-5)             เงินรางวัล 1,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล    มูลค่า 2,000 บาท

› LOW KYU

รางวัลชนะเลิศ                                 ถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              โล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             โล่รางวัล

รวมทั้งสิ้น     131,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาท)

อัตราค่าสมัครเข้าแข่งขัน
นักกีฬาไทย (ทุกรุ่นการแข่งขัน) 500 บาท
นักกีฬาต่างชาติ 2,000 บาท
ผู้ติดตาม(ไทย) 500 บาท
ผู้ติดตาม(ต่างชาติ) 2,000 บาท
***นักกีฬา และผู้ติดตามที่ชำระเงินค่าสมัคร จะได้รับบริการอาหารกลางวัน 2 มื้อ (วันที่ 10-11 ส.ค.62) โดยไม่รวมค่าที่พัก

ช่องทางการชำระเงินชื่อบัญชี
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 147-4-535505