เปิดรับสมัครการแข่งขัน 21th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (THE 21th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT)  ณ ห้องชลบุรี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 สิงหาคม 2561) ณ ห้องชลบุรี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.

>>>สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่<<<

 

แผนที่สถานที่จัดการแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 

การแข่งขันแบบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภท HIGH DAN ระดับฝีมือ    4   Dan ขึ้นไป ( รับสมัครทั้งสิ้น 32 คน )
ประเภท LOW DAN ระดับฝีมือ 1 – 3 Dan ( รับสมัครทั้งสิ้น 64 คน )
ประเภท HIGH KYU ระดับฝีมือ 1 – 4 Kyu ( รับสมัครทั้งสิ้น 64 คน )
ประเภท LOW KYU ระดับฝีมือ    5 – 8 Kyu ( รับสมัครทั้งสิ้น 128 คน )

 อัตราค่าสมัครเข้าแข่งขัน

นักกีฬาทุกประเภท 500       บาท
ผู้ติดตาม 500       บาท
ช่องทางการชำระเงินชื่อบัญชี
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 147-4-535505

 

นักกีฬา และผู้ติดตามที่ชำระเงินค่าสมัคร

  • จะได้รับบริการอาหารกลางวัน 2 มื้อ(วันที่ 11-12 ส.ค.61) 
  • โดยไม่รวมค่าที่พัก หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองท่านใดต้องการห้องพักใน

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน สามารถติดต่อเรื่องห้องพักได้โดยการ

Download แบบฟอร์มจองห้องพักได้ในลิงก์นี้

แล้วส่งแบบฟอร์มจองห้องพักไปที่ Email : rsvn@ambassadorcityjomtien.com

รางวัลการแข่งขัน

HIGH DAN
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล (เวียน) และเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล  (อันดับ 4-5) เงินรางวัล มูลค่า   5,000 บาท
LOW DAN   
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 8,000  บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 5,000  บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล  (อันดับ 4-5) เงินรางวัล มูลค่า  2,000 บาท

 

HIGH KYU 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล  (อันดับ 4-5) เงินรางวัล มูลค่า  1,000 บาท
LOW KYU
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล

กำหนดการแข่งขัน

ประเภท Dan

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

08.00 – 09.00 น.                      ลงทะเบียน (อาหารว่าง)

09.00 – 09.30 น.                      พิธีเปิดการแข่งขัน        

09.30 – 11.30 น.                      แข่งขันรอบที่ 1

11.30 – 12.30 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 14.30 น.                      แข่งขันรอบที่ 2

14.30 – 15.00 น.                      อาหารว่าง

15.00 – 17.00 น.                      แข่งขันรอบที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561

08.00 – 10.00 น.                      แข่งขันรอบที่ 4

10.00 – 10.30 น.                      อาหารว่าง

10.30 – 12.30 น.                      แข่งขันรอบที่ 5

12.30 – 13.30 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น.                      แข่งขันรอบที่ 6

15.30 – 16.00 น.                      อาหารว่าง

16.00 – 16.30 น.                      พิธีปิดและมอบรางวัล

หมายเหตุ กำหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามจำนวนนักกีฬาในแต่ละประเภท

ประเภท Kyu

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

08.00 – 09.00 น.                      ลงทะเบียน (อาหารว่าง)

09.00 – 09.30 น.                      พิธีเปิดการแข่งขัน        

09.30 – 11.00 น.                      แข่งขันรอบที่ 1

11.30 – 12.30 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 14.00 น.                      แข่งขันรอบที่ 2

14.00 – 14.30 น.                      อาหารว่าง

14.30 – 16.00 น.                      แข่งขันรอบที่ 3

16.00 – 17.30 น.                      แข่งขันรอบที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561

08.00 – 09.30 น.                      แข่งขันรอบที่ 5

09.30 – 10.00 น.                      อาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.                      แข่งขันรอบที่ 6

12.00 – 13.30 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.                      แข่งขันรอบที่ 7

15.30 – 16.00 น.                      อาหารว่าง

16.00 – 16.30 น.                      พิธีปิดและมอบรางวัล

หมายเหตุ กำหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามจำนวนนักกีฬาในแต่ละประเภท