เปิดฉากการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018

4 มีนาคม 2561 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ จัดการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018 ชิงถ้วยและเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท จัดที่อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม -26 พฤษภาคม 2561

การแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018 จัดแข่งขันติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 มีนักกีฬาหมากล้อมยอดฝีมือชั้นนำจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 98 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย ประเภททีม จำนวน 10 ทีม 88 คน และบุคคลหญิง จำนวน 10 คน จะทำการแข่งขันตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม -26 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

Thailand Go League & Thailand Women Go League

การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกะลีก 2018
ประเภททีม
ลีกหลัก ชื่อทีม
1 Amaz
2 IQ UP
3 HM
4 Happy Genius
5 TL
6 Evolution
7 Warlord
8 KPS
9 Go Squared
10 Go House

 

การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกะลีก 2018
ประเภทบุคคลหญิง
ลีกหญิง ชื่อทีม
1 WG
2 GO Wise
3 ยูริ&เมิร์ธ
4 MAIHA
5 มึน
6 PB
7 Maiko
8 Amaz
9 Go Squared Lady
10 GoGo

ที่มา สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋