เทคนิคการต่อสู้เมื่อหมากล้อมเข้าสู่เกมกลางกระดาน

เทคนิคการต่อสู้เมื่อหมากล้อมเข้าสู่เกมกลางกระดาน เมื่อเกิดการตัดกันต้องคิดพิจารณาให้ดีก่อนว่าจะวางเม็ดที่ตรงไหน เพราะแต่ละเม็ดที่วางลงไปมันจะส่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ของเกมได้