กิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงธนใต้

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมอินทโชติ โรงเรียนวัดบางปะกอก วันที่ 10 พ.ย.60 มีครูในกลุ่มกรุงธนใต้ เข้าร่วม 50 คน และนักเรียนเข้าร่วม 30 คน

ในพิธีเปิดการอบรมหมากล้อม ได้รับเกียรติจาก นายรัชพล งามอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปะกอก เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงธนใต้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีครูในกลุ่มกรุงธนใต้ เข้าร่วม 50 คน และนักเรียนเข้าร่วม 30 คน

 

ภาพกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงธนใต้

 

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย