หมากล้อม หมากเด็ด ต่อออก12

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

#หมากล้อม #หมากเด็ด #ต่อออก

ช่องทางการติดต่อ สอบถาม

Facebook : / webthaigo

Youtube : / @go_associati. .

Website : https://www.thaigo.org/