สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เมื่อวันเสาร์ 20 สิงหาคม 2565 ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จัดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ณ​ ห้อง​ MCC HALL​ ชั้น ​4 เดอะมอลล์​งามวงศ์วาน โดยมีผู้เข้าสอบวัดระดับฝีมือ 104 คน

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสัจจา  ชัยภิบาล ประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสอบวัดระดับฝีมือในครั้งนี้

คณะอาจารย์สอบวัดระดับฝีมือ

ผู้สอบผ่านระดับ Low Kyu

ผู้สอบผ่านระดับ High Kyu

ผู้สอบผ่านระดับ 1 Dan