สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

สรุปการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 190 คน
1 Dan = 12 คน
1 Kyu = 5 คน
2 Kyu = 3 คน
3 Kyu = 12 คน
4 Kyu = 12 คน
5 Kyu = 19 คน
6 Kyu = 13 คน
7 Kyu = 20 คน
8 Kyu = 29 คน

 

ผู้สอบผ่านระดับฝีมือ HIGH KYU (1-4 KYU)

 

ผู้สอบผ่านระดับฝีมือ 1 DAN