สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แบ่งการสอบตั้งแต่ 8 คิว ถึง 1 ดั้ง มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 175 คน สอบผ่านทั้งหมด 87 คน

 

ผู้สอบผ่านระดับฝีมือ LOW KYU (5-8 KYU)

 

ผู้สอบผ่านระดับฝีมือ HIGH KYU (1-4 KYU)

 

ผู้สอบผ่านระดับฝีมือ 1 DAN