สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2/2560

สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 การแข่งขันครั้งนี้มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Kyu และ ประเภท Dan โดยมีน้องๆ นักหมากล้อมกว่า 140 คน เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

รวมพลอาจารย์สอบวัดระดับฝีมือ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการสอบวัดระดับฝีมือ

 

สถานที่สอบวัดระดับฝีมือ ณ CP TOWER ชั้น 11  เวลาในการจัดการสอบครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ 9.00 น. – 16.oo น.

น้องๆ ที่สอบผ่าน 5-8 KYU

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบผ่านระดับฝีมือ 1-4 KYU

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องนิติเทพ สังข์สวน ที่สอบผ่านระดับฝีมือ 1 DAN

 

รางวัลมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ นายนนทนันท์  ไชยเสวี

สนับสนุนโดย ครูวี จากร้าน TWO STONE COFFEE