สรุปผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567  คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567

 

 

 

สรุปผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
รางวัลชนะเลิศ นายพงศกานต์ ศรอารา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายกมล สันติพจนา
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 นายพีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ 5 นายธนพล เตียวัฒนานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
รองชนะเลิศอันดับที่ 7 นายจรูญศักดิ์ สารพิมพา