สรุปผลการแข่งขัน KASETSART GO OPEN 2019

การแข่งขันหมากล้อม KASETSART GO OPEN 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  และ สถาบันสอนหมากล้อม Happy Genius ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้

โดยแบ่งประเภทการแข่งขันทั้งหมดเป็น 8 ประเภท โดยมีนักหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ผลการแข่งขัน open 4 ดั้งขึ้นไป

ชนะเลิศ  ได้แก่ Sang Bin Lee

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Jin Woo Kim

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Kim DoHyup

ดีที่สุดของ  4 ดั้ง ได้แก่ นายศุภณัฏฐ์  ธนการณ์โชติ

 

ผลการแข่งขัน Low Dan 1 – 3 ดั้ง

ชนะเลิศ  ได้แก่ อนุชา  ธุวโภไคย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ธนวัต  เตชะถาร

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชลธิชา  มูลอ้อม

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ศิริชัย  เอมใจ
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ พาวี  นุ้ยบุตร
รองชนะเลิศ อันดับ 5 ได้แก่ วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย
รองชนะเลิศ อันดับ 6 ได้แก่ ชิษณุพงศ์  ทรัพย์ตันติกูล

 

ผลการแข่งขัน Kyu มัธยมปลายและบุคคลทั่วไป

ชนะเลิศ  ได้แก่ ณรงศักดิ์  อาจโยธา

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ปิยะวัฒน์  ยศยิ่งยงค์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วีระภัทร์  กระหม่อมทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นิธิทัต  ลิขิตพิเชฐกุล
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ ภัทริฐา
รองชนะเลิศ อันดับ 5 ได้แก่ อนุชา  ฉายกระจ่าง
รองชนะเลิศ อันดับ 6 ได้แก่ โซเฟีย  กุลนาม

 

ผลการแข่งขัน kyu มัธยมต้น

ชนะเลิศ  ได้แก่ จิรยุ  จงผดุงสุข

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ปภังกร  อภิญญานนท์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กุลละปรียา

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ พัทธดนย์  จิตติไพบูลย์
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ ทีปกาญจน  วงศ์วาศรีสุข
รองชนะเลิศ อันดับ 5 ได้แก่ วริศรา  วรรณวงศ์วัฒนา
รองชนะเลิศ อันดับ 6 ได้แก่ สิริเดช  เลาหเลิศเดชา

 

ผลการแข่งขัน kyu ประถมปลาย

ชนะเลิศ  ได้แก่ ธนนท์  ธัญญกสิกล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สรวิชญ์  จันทร์เจริญฤทธิ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ณัฐศศิตา  แสงงาม

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นภัทร  มั่นเจริญ
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ พิพัฒน์  สุทธิกาญจนโสภณ
รองชนะเลิศ อันดับ 5 ได้แก่ กิตติคม  ไกรอมร
รองชนะเลิศ อันดับ 6 ได้แก่ วิภาส  ทองดีนิโรจน์

 

ผลการแข่งขัน Kyu ประถมต้น

ชนะเลิศ  ได้แก่ โชคภูมิชัย  อาจกำชัย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ภูผา  กสิกิจนำชัย

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ปัญญ์  ล้วนวิเศษ

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ วิศรุต  แสง
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ นิธิกฤษฏิ์  เรียบร้อยเจริญ
รองชนะเลิศ อันดับ 5 ได้แก่ ขวัญชัย  หมื่นไตร
รองชนะเลิศ อันดับ 6 ได้แก่ ปารมิตา  สุธีรัตน์

 

ผลการแข่งขันมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี

ชนะเลิศ  ได้แก่ วัดดอนเมือง 1

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ The winner/RU Kid

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Go Wise

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ Go Family 2
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ แฮปปี้ จอมทัพ เป็บเปอร์ กีวี่
รองชนะเลิศ อันดับ 5 ได้แก่ วัดดอนเมือง 3
รองชนะเลิศ อันดับ 6 ได้แก่ GO SENSE TOO

 

ผลการแข่งขันมือใหม่อายุเกิน 10 ปี

ชนะเลิศ  ได้แก่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ทีม D

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ทีม A

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ รร. สุเหร่าคลองหนึ่ง ทีม A

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ทีม B
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ รร. มัธยมประชานิเวศน์ ทีม B
รองชนะเลิศ อันดับ 5 ได้แก่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ทีม C
รองชนะเลิศ อันดับ 6 ได้แก่ รร. มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 1