สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2562

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2562

การแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” จัดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม  ที่ผ่านมา ณ อาคาร CP Tower ชั้น 11 ห้อง 1111A-C โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นร่วม 55 คน

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันในรุ่น 1-3 ดั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ ประเภท 1 ดั้งมีผู้แข่งขัน 28 คน, ประเภท 2 ดั้ง มี 13 คน และประเภท 3 ดั้ง มี 14 คน ผู้ชนะ 20% ของแต่ละรุ่น แล้วจะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

นอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะดังนี้

ระดับ ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
3ดั้ง 5,000 4,000 3,000
2ดั้ง 4,000 3,000 2,000
1ดั้ง 3,000 2,000 1,000

 

ผู้ได้รับรางวัล

ระดับฝีมือ 3 ดั้ง

 1. ชนะเลิศ ได้แก่ นายพาวี นุ้ยบุตร
 2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายศิวา บุญประเทือง
 3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายสรวิศ กิ่งแก้ว

ระดับฝีมือ 2 ดั้ง

 1. ชนะเลิศ ได้แก่ นายคณิต คำหงษา
 2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายธัชนนท์ ยโลดม
 3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายปารมี สุธีรัตน์

ระดับฝีมือ 1 ดั้ง

 1. ชนะเลิศ ได้แก่ นายอครพล บุญกล่ำ
 2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายปรินทร์ หวังพิชญสุข
 3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายพงศ์ธร เกษะประดิษฐ์

ผู้ได้รับรางวัลดั้งเพชร

ระดับ 3 ดั้งเพชร ได้แก่

 1. นายพาวี นุ้ยบุตร
 2. นายศิวา บุญประเทือง
 3. นายสรวิศ กิ่งแก้ว

ระดับ 2 ดั้งเพชร ได้แก่

 1. นายคณิต คำหงษา
 2. เด็กชายธัชนนท์ ยโลดม
 3. นายพรเทพ สารคาม

ระดับ 1 ดั้งเพชร ได้แก่

 1. เด็กชายปรินทร์ หวังพิชญสุข
 2. เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา
 3. นายรณน โชติกมลพงศ์
 4. เด็กชายกฤษฏิ์ เกศวา
 5. นายศักดิ์พงษ์ จำปาม่วงสีสุข
 6. เด็กชายพาสิษฐ์ ลิมป์ปัทมปาณี